ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت | راهنما
انتخاب زبان

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي info@behban.ir  و یا info@drbabai.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

نگارش Industrial نرم افزار بهبان براي سازمان ها و شركت هايي با اندازه كوچك تا متوسط مناسب است كه مي خواهند فرآيندهاي طب كار ،ايمني و حوادث و بهداشت حرفه اي و محيط خود را نرم افزاري كنند ولي تعداد پرسنل واحد طب كار و HSE آنها زياد نيست و فرآيند هاي كاري پيچيده ندارند.


بخش هاي موجود در اين نگارش نرم افزار بهبان عبارتند از:
  • بخش طب كار:تعيين وقت معاينات،پرونده پزشكي،گواهي هاي پزشكي و غيبت از كار به دليل بيماري،ثبت بيماري ها در محيط كار و تعيين ميزان هاي بروز و شيوع بيماري ها و فرم 3-111،اورژانس ها ، گزارش بيماري ها،اقدامات گروهي (تعريف پروتوكول هاي معاينات) و ارزشيابي ساز(تعريف و پركردن چك ليست هاي امتيازي)
  • بخش بهداشت حرفه اي: اندازه گيري آلاينده هاي محيط كار،دوزيمتري،اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي،چك ليست ها،MSDS،ارزشيابي ساز(تعريف و پركردن چك ليست هاي امتيازي)
  • بخش ايمني و حوادث:حوادث پرسنل ،شبه حوادث پرسنل،مغايرت هاي ايمني براي پرسنل،چك ليست ساز ايمني،ارزشيابي ساز ايمني،اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي ايمني
  • بخش بهداشت محيط و عمومي:سم پاشي،گند زدايي،آب و فاضلاب،اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي بهداشت محيط،نظارت بر بهداشت محيط،چك ليست ساز بهداشت محيط،ارزشيابي ساز بهداشت محيط
  • بخش گزارش ساز:گزارش ساز،ثبت گزارشات ساخته شده،گزارشات خاص معاينات دوره اي و بيماري هاي شغلي،گزارشات خاص ايمني(ضريب تكرا حادثه،ضريب شيوع حادثه،ضريب شدت حادثه و ...)،گزارشات خاص غيبت از كار
  • بخش تغذيه:تعيين رژيم غذايي براي هر فرد،ويزيت افراد بيمار در مطب تغذيه ،....
کاربران ما
نام كاربری:  
رمز عبور: