ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت | راهنما
انتخاب زبان

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكي info@behban.ir  و یا info@drbabai.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

نگارش Professional نرم افزار بهبان براي سازمان ها و شركت هايي با اندازه متوسط تا بزرگ مناسب است كه مي خواهند فرآيندهاي طب كار ،ايمني و حوادث و بهداشت حرفه اي و محيط ،درمان پرسنل و ارگونومي خود را نرم افزاري كنند و تعداد پرسنل واحد طب كار و HSE آنها نسبتا زياد است ،فرآيند هاي كاري درون واحد HSE نسبتا پيچيده دارند، در كارخانه يا شركت آنها تعدادي پيمانكار وجود دارد كه نظارت بر فعاليت هاي اين پيمانكاران از ديدگاه مسائل ايمني ،مجوز ها(پرميت ها) و ... حائز اهميت است.
اين نسخه همچنين فرآيند هايي نظير اعطاي محدوديت شغلي را نيز پشتيباني ميكند و از اين رو براي صنايع و سازمان هايي كه به دليل نوع مشاغل با پديده بيماري ها در محيط كار و تقاضاي دريافت محدوديت شغلي به فراواني سر و كار دارند مناسب است.
 

بخش هاي موجود در اين نگارش نرم افزار بهبان عبارتند از:
  • بخش طب كار:تعيين وقت معاينات،پرونده پزشكي،گواهي هاي پزشكي و غيبت از كار به دليل بيماري،،محدوديت هاي شغلي وكميسيون پزشكي و بخش تعيين ميزان از كارافتادگي و نقص عضو ،ثبت بيماري ها در محيط كار و تعيين ميزان هاي بروز و شيوع بيماري ها و فرم 3-111،اورژانس ها ، گزارش بيماري ها،اقدامات گروهي (تعريف پروتوكول هاي معاينات) و ارزشيابي ساز(تعريف و پركردن چك ليست هاي امتيازي)
  • بخش بهداشت حرفه اي: اندازه گيري آلاينده هاي محيط كار،تعييت برنامه زمان بندي براي اندازه گيري آلاينده ها و مشاهده پيشرفت برنامه ،دوزيمتري،اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي،كارتابل اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي و پيگيري هاي مربوط به هر كاربر ،چك ليست ها،MSDS،ارزشيابي ساز(تعريف و پركردن چك ليست هاي امتيازي)
  • بخش ارگونومي: امكان تعريف آزمون هاي سنجش ارگونومي و ثبت اطلاعات براي ايستگاه هاي مختلف كاري در آنها با امكان تعيين امتياز مربوط به آزمون در هر ايستگاه
  • بخش ايمني و حوادث:حوادث پرسنل ،شبه حوادث پرسنل،مغايرت هاي ايمني براي پرسنل،چك ليست ساز ايمني،ارزشيابي ساز ايمني،اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي ايمني،حوادث  ماشين آلات و تجهيزات،شبه حوادث ماشين آلات وتجهيزات،مغايرت هاي ايمني مربوط به ماشين آلات و تجهيزات،اخطار هاي ايمني ، منوي كامل لوازم مديريت بر حفاظت فردي،منوي كامل نظارت ومديريت بر پيمانكاران، اصلاحي،كارتابل اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي و پيگيري هاي مربوط به هر كاربر
  • بخش بهداشت محيط و عمومي:سم پاشي،گند زدايي،آب و فاضلاب،اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي بهداشت محيط،نظارت بر بهداشت محيط،چك ليست ساز بهداشت محيط،ارزشيابي ساز بهداشت محيط ،مديريت بر زباله و شناسنامه پسماند ها،اصلاحي،كارتابل اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي و پيگيري هاي مربوط به هر كاربر
  • بخش درمان پرسنل:مشتمل بر نرم افزار مطب بهبان با امكان اتصال و لينك به ساير قسمت ها و تهيه گزارشات كاربردي
  • بخش گزارش ساز:گزارش ساز،ثبت گزارشات ساخته شده،گزارشات خاص معاينات دوره اي و بيماري هاي شغلي،گزارشات خاص ايمني(ضريب تكرا حادثه،ضريب شيوع حادثه،ضريب شدت حادثه و ...)،گزارشات خاص غيبت از كار ، گزارشات خاص چك ليست ها،گزارشات خاص درمان
  • بخش تغذيه:تعيين رژيم غذايي براي هر فرد،ويزيت افراد بيمار در مطب تغذيه ،....
  • بخش مميزي هاي استاندارد ها (ايزو 14000 و 18000):امكان ثبت موارد عدم انطباق هريك از ايزو ها و رديابي اقدامات انجام شده در هر دوره از مميزي براي موارد عدم انطباق
کاربران ما
نام كاربری:  
رمز عبور: